Genesis 5:11

Genesis 5:11 NBG51

Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd vijf jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen