Exodus 23:6

Exodus 23:6 NBG51

Gij zult het recht van de arme onder u in zijn rechtsgeding niet buigen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen