Exodus 23:17

Exodus 23:17 NBG51

Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Here HERE verschijnen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen