Exodus 23:14

Exodus 23:14 NBG51

Driemaal in het jaar zult gij Mij een feest houden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen