Exodus 22:12

Exodus 22:12 NBG51

Maar indien het zonder meer van hem gestolen is, zal hij aan de eigenaar vergoeding geven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen