Exodus 1:21

Exodus 1:21 NBG51

En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen