Exodus 1:20

Exodus 1:20 NBG51

En God deed de vroedvrouwen wèl; het volk vermenigvuldigde zich en werd zeer talrijk.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen