Efeziërs 1:3

Efeziërs 1:3 NBG51

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen