Efeziërs 1:14

Efeziërs 1:14 NBG51

die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen