Prediker 10:2

Prediker 10:2 NBG51

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen