Kolossenzen 2:10

Kolossenzen 2:10 NBG51

en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen