Handelingen 14:7

Handelingen 14:7 NBG51

en verkondigden daar een tijd lang het evangelie.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen