Handelingen 14:6

Handelingen 14:6 NBG51

namen zij, de toestand overzien hebbende, de wijk naar de steden van Lykaonië, Lystra en Derbe en omgeving
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen