Handelingen 14:24

Handelingen 14:24 NBG51

En na een tocht door Pisidië kwamen zij in Pamfylië
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen