Handelingen 14:23

Handelingen 14:23 NBG51

En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen