Handelingen 14:18

Handelingen 14:18 NBG51

En hoewel zij zo spraken, konden zij ternauwernood de scharen weerhouden hun te offeren.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Handelingen 14:18