Handelingen 14:1

Handelingen 14:1 NBG51

En het geschiedde evenzo te Ikonium, dat zij in de synagoge der Joden gingen en zo spraken, dat er een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, tot het geloof kwam.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen