2 Korinthiërs 7:10

2 Korinthiërs 7:10 NBG51

Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

2 Korinthiërs 7:10

Deel