2 Korinthiërs 5:18

2 Korinthiërs 5:18 NBG51

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

2 Korinthiërs 5:18

Deel