2 Korinthiërs 5:18-19

2 Korinthiërs 5:18-19 NBG51

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

2 Korinthiërs 5:18-19

Deel