2 Korinthiërs 4:6

2 Korinthiërs 4:6 NBG51

Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 2 Korinthiërs 4:6