2 Tessalonicenzen 2:4

2 Tessalonicenzen 2:4 NBG51

de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen