2 Tessalonicenzen 2:3

2 Tessalonicenzen 2:3 NBG51

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen