2 Tessalonicenzen 2:16

2 Tessalonicenzen 2:16 NBG51

En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen