2 Tessalonicenzen 2:12

2 Tessalonicenzen 2:12 NBG51

opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen