2 Samuël 11:5

2 Samuël 11:5 NBG51

En de vrouw werd zwanger en liet David weten: Ik ben zwanger.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen