2 Korinthiërs 5:14

2 Korinthiërs 5:14 NBG51

Want de liefde van Christus dringt ons
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

2 Korinthiërs 5:14

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 2 Korinthiërs 5:14