1 Petrus 5:10-11

1 Petrus 5:10-11 NBG51

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

1 Petrus 5:10-11

Deel