1 Johannes 4:9

1 Johannes 4:9 NBG51

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

1 Johannes 4:9

Deel