1 Korinthiërs 9:5

1 Korinthiërs 9:5 NBG51

Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen