1 Korinthiërs 4:6

1 Korinthiërs 4:6 NBG51

Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich vóór de een en tegen de ander opblaze.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel