1 Korinthiërs 2:10

1 Korinthiërs 2:10 NBG51

Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel