1 Korinthiërs 2:10-11

1 Korinthiërs 2:10-11 NBG51

Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel