1 Korinthiërs 10:13

1 Korinthiërs 10:13 NBG51

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

1 Korinthiërs 10:13

Deel