1 Timoteüs 4:16

1 Timoteüs 4:16 NBG51

Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen