1 Petrus 5:14

1 Petrus 5:14 NBG51

Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus zijt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen