1 Koningen 19:9

1 Koningen 19:9 NBG51

Hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord des HEREN kwam tot hem en Hij zeide tot hem: Wat doet gij hier, Elia?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen