1 Koningen 19:5

1 Koningen 19:5 NBG51

Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen