1 Koningen 19:4

1 Koningen 19:4 NBG51

Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu HERE, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen