1 Koningen 19:16

1 Koningen 19:16 NBG51

Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen