1 Koningen 19:13

1 Koningen 19:13 NBG51

Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen