Romeinen 6:4

Romeinen 6:4 HSV

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Romeinen 6:4