Psalm 117:1-2

Psalm 117:1-2 HSV

Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen