Spreuken 13

13
1Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn vader,
maar een spotter luistert niet naar bestraffing.
2 # Spr. 12:14 Van de vrucht van zijn mond zal iemand het goede eten,
maar het verlangen#13:2 het verlangen - Letterlijk: de ziel. van de trouwelozen is geweld.
3Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel,
wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.
4Begerig is de ziel van de luiaard, maar tevergeefs,
de ziel van de vlijtigen wordt echter verzadigd.
5De rechtvaardige haat een leugenachtig woord,
maar de goddeloze brengt zichzelf in een kwade reuk en handelt schandelijk.
6 # Spr. 10:29; 11:3,5,6 Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is,
maar goddeloosheid stort een zondaar in het verderf.
7 # Spr. 12:9 Er zijn er die zich rijk voordoen, terwijl zij helemaal niets hebben,
en er zijn er die zichzelf arm houden, terwijl zij veel bezit hebben.
8Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom,
maar een arme krijgt zelfs geen bedreiging te horen.
9 # Spr. 4:18 Het licht van rechtvaardigen verblijdt,
# Job 18:5,6; 21:17 maar de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd.
10Overmoed geeft alleen maar ruzie,
maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid.
11Bezit aan vluchtigheid ontsproten, #Spr. 10:2; 20:21wordt minder,
maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.
12 # Vers 19 Uitgestelde verwachting krenkt het hart,
maar een vervuld verlangen#13:12 vervuld verlangen - Letterlijk: een komend verlangen. is een boom des levens.
13Wie het woord veracht, zal te gronde gericht worden,
maar wie het gebod vreest, hem zal dat vergolden worden.
14 # Spr. 10:11; 14:27 Het onderricht van de wijze is een bron van leven
om de strikken van de dood te ontwijken.
15Goed verstand geeft gunst,
maar de weg van de trouwelozen is onbegaanbaar.
16Al wie schrander is, handelt met kennis van zaken,
maar een dwaas #Spr. 12:23; 15:2verspreidt dwaasheid.
17Een goddeloze bode vervalt in het kwaad,
maar een betrouwbare gezant betekent genezing.
18Armoede en schande zijn er voor wie vermaning verwerpt,
maar wie bestraffing in acht neemt, zal geëerd worden.
19Een vervuld verlangen is aangenaam voor de ziel,
maar voor dwazen is het een gruwel zich van het kwade af te keren.
20Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden,
maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan.
21Het kwaad achtervolgt de zondaars,
maar de rechtvaardige zal men het goede vergelden.
22De goede mens doet zijn kleinkinderen erven,
maar het vermogen van de #Job 15:29zondaar is #Job 27:17weggelegd voor de rechtvaardige.
23Ongeploegd land van armen geeft #Spr. 12:11veel voedsel,
maar #Spr. 18:9er zijn er die worden weggevaagd door gebrek aan recht.
24Wie zijn #Spr. 23:13stok spaart, haat zijn zoon,
maar wie hem liefheeft, streeft naar vermaning voor hem.
25De rechtvaardige eet tot hij#13:25 hij - Letterlijk: zijn ziel. #Ps. 34:11; 37:3verzadigd is,
maar de buik van de goddelozen zal gebrek lijden.

Nu geselecteerd:

Spreuken 13: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid