Markus 8:11

Markus 8:11 HSV

En de Farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem te verzoeken.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen