Handelingen 12:25

Handelingen 12:25 HSV

Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd werd.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen