2 Thessalonicenzen 3
HSV

2 Thessalonicenzen 3

3
Verzoek om voorbede
1Verder, broeders, #Matt. 9:38; Efez. 6:19; Kol. 4:3bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u,
2 # Rom. 15:31 en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. #Joh. 6:44Want niet allen hebben het geloof.
Waarschuwing tegen een ongeregeld leven
3 # 1 Thess. 5:24 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken #Joh. 17:15en bewaren voor de boze.
4En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen.
5En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.
6 # Vers 14; 1 Kor. 5:11; Tit. 3:10 En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar #2 Thess. 2:15de overlevering die hij van ons ontvangen heeft.
7Want u weet zelf #1 Kor. 11:1; 1 Thess. 1:6,7hoe men ons behoort na te volgen. #1 Thess. 2:10Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden
8 # Hand. 18:3; 20:34; 1 Kor. 4:12; 2 Kor. 11:9; 12:13; 1 Thess. 2:9 en wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn.
9 # 1 Kor. 9:3,6; 1 Thess. 2:9 Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot #1 Kor. 4:16; 11:1; Filipp. 3:17; 1 Thess. 1:6een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen.
10Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
11Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen; zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen.
12 # 1 Thess. 4:11 Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan dat zij in alle rust #Efez. 4:28aan het werk gaan en hun eigen brood eten.
13En u, broeders, #Gal. 6:9word niet moe goed te doen.
14Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend #Vers 6; Matt. 18:17; 1 Kor. 5:9en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt.
15En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder.
Groet en zegenbede
16 # Rom. 15:33; 16:20; 1 Kor. 14:33; 2 Kor. 13:11; Filipp. 4:9; 1 Thess. 5:23 Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.
17 # 1 Kor. 16:21; Kol. 4:18 Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief. Zo schrijf ik.
18De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.