2 Korinthe 7:13

2 Korinthe 7:13 HSV

Daarom zijn wij getroost door uw vertroosting; en wij zijn des te meer verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen is verkwikt.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 2 Korinthe 7:13