1 Petrus 1:5

1 Petrus 1:5 HSV

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen