PSALMEN 118:26

PSALMEN 118:26 SV-RJ

Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen